کوه نیزوا

  • کوه نیزوا
  • کوه نیزوا
کوه نیزوا در دهستان چاشم، بخش شهمیرزاد، شهرستان مهدی‌شهر (سنگسر) و استان سمنان قرار گرفته است. باد شدیدی که در بیشتر اوقات در ارتفاعات این کوه می‌وزد دلیل این نام‌گذاری بوده است. وا در زبان مازندرانی/پهلوی به معنی باد است و نیزوا بادی است که همانند نیزه خشمگین است. این قله که ارتفاعی در حدود ۳۸۱۰ متر دارد دومین قله مرتفع استان سمنان پس از قله شاه‌وار شاهرود است. در یک نقشه قدیمی انگلیسی این کوه را دومین قله مرتفع ایران و بلند تر از علم‌کوه ثبت کرده بودند حال آنکه این کوه سومین قله مرتفع البرز شرقی می‌باشد.[۱] اعظمی سنگسری نام قدیم این کوه را امیدوارکوه مازندران ذکر نموده‌است. چاشم | يكشنبه 16 خرداد 140061 بازدید
روستای چاشممرز بین سه استان سمنان، مازندران و تهران در دامنه کوه نیزوا
اقامتگاه بوم‌گردی روزیهاقامتگاه علاقمندان به محیط زیست در طبیعتی بکر و زیبا
نمای زنده روستای چاشمچشم انداز چاشم از دریچه دوربین و به صورت زنده
اوپرت - خط الراس نرواوپرت مرز بیابان و آبان در فاصله مستقیم ۳۵ کیلومتری از شمال سنگسر (مهدی شهر)
چاشم چاشم هموند از شنبه 15 خرداد 1400chashmvillage.ir