تولید محتوای دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ

کوه نیزوا

نیزوا با ارتفاع ۳۸۱۰ متر دومین قله مرتفع استان سمنان پس از قله شاه‌وار است

  • کوه نیزوا
  • کوه نیزوا
کوه نیزوا در دهستان چاشم، بخش شهمیرزاد، شهرستان مهدی‌شهر (سنگسر) و استان سمنان قرار گرفته است. باد شدیدی که در بیشتر اوقات در ارتفاعات این کوه می‌وزد دلیل این نام‌گذاری بوده است. وا در زبان مازندرانی/پهلوی به معنی باد است و نیزوا بادی است که همانند نیزه خشمگین است. این قله که ارتفاعی در حدود ۳۸۱۰ متر دارد دومین قله مرتفع استان سمنان پس از قله شاه‌وار شاهرود است. در یک نقشه قدیمی انگلیسی این کوه را دومین قله مرتفع ایران و بلند تر از علم‌کوه ثبت کرده بودند حال آنکه این کوه سومین قله مرتفع البرز شرقی می‌باشد.[۱] اعظمی سنگسری نام قدیم این کوه را امیدوارکوه مازندران ذکر نموده‌است. دسته‌بندیکوه ها و قله هاکلید‌واژهکوه نیزواقله نیزواچاشمشهمیرزادقله شاه‌وار25694 بازدید
اوپرت - خط الراس نرواوپرت - خط الراس نرواوپرت مرز بیابان و آبان در فاصله مستقیم ۳۵ کیلومتری از شمال سنگسر (مهدی شهر)
کوه اُرِمکوه اُرِمکوه ارم با ۳۳۲۵ متر ارتفاع در جنوب چاشم و شمال شهمیرزاد قرار گرفته
قله قدمگاهقله قدمگاهقله قدمگاه با ۳۶۵۱ متر ارتفاع دومین قله بلند شهرستان مهدیشهر