کارگاه دست‌سازه‌های چوبی ووددن

  • کارگاه دست‌سازه‌های چوبی ووددن
  • کارگاه دست‌سازه‌های چوبی ووددن
ووددن؛ کارگاه دست‌سازه‌های چوبی آدرس: سمنان، شهرستان مهدیشهر، بخش شهمیرزاد، روستای چاشم، جنب پست بانک، کارگاه دست‌سازه‌های چوبی ووددن تلفن: 09398964055woodthen.irدسته‌بندیهنرهای دستیکلید‌واژهکارگاهدست‌سازه‌های چوبیووددنچاشم
  • نمای زنده روستای چاشمچشم انداز چاشم از دریچه دوربین و به صورت زنده
  • روستای چاشممرز بین سه استان سمنان، مازندران و تهران در دامنه کوه نیزوا
  • اقامتگاه بوم‌گردی روزیهاقامتگاه علاقمندان به محیط زیست در طبیعتی بکر و زیبا
  • آبشار روزیهآبشار روزيه يکی از پديده های زيبا و جالب توجه طبيعی سمنان است و اين آبشار، در روستای کوهستانی چاشم از توابع بخش مهديشهر در جاده چاشم به خطیرکوه-دوآب قرار دارد.
  • کوه اُرِمکوه ارم با ۳۳۲۵ متر ارتفاع در جنوب چاشم و شمال شهمیرزاد قرار گرفته