روستای چاشم تحت پوشش شبکه نسل سوم همراه قرار گرفت

روستای چاشم تحت پوشش شبکه نسل سوم همراه قرار گرفت
با کابلکشی فیبر نوری مسیر شهمیرزاد، چاشم و کمرود در سال قبل (۱۳۹۹)، روستای چاشم تحت پوشش اینترنت نسل سوم 3G قرار گرفت.چاشم | دوشنبه 7 تير 1400127 بازدید
دسته بندیسایر
چاشم چاشم هموند از شنبه 15 خرداد 1400chashmvillage.ir