تولید محتوای دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ

آبشار روزیه

آبشار روزيه يکی از پديده های زيبا و جالب توجه طبيعی سمنان است و اين آبشار، در روستای کوهستانی چاشم از توابع بخش مهديشهر در جاده چاشم به خطیرکوه-دوآب قرار دارد.

آبشار روزیه
آبشار روزيه يکی از پديده های زيبا و جالب توجه طبيعی سمنان است و اين آبشار، در روستای کوهستانی چاشم از توابع بخش مهديشهر در جاده چاشم به خطیرکوه-دوآب قرار دارد. iranview.irدسته‌بندیچشمه و آبشارهاکلید‌واژهچشمه روزیهآبشار روزیهروستای چاشمشهمیرزاد25664 بازدید