آبشار روزیه

آبشار روزیه
آبشار روزيه يکی از پديده های زيبا و جالب توجه طبيعی سمنان است و اين آبشار، در روستای کوهستانی چاشم از توابع بخش مهديشهر در جاده چاشم به خطیرکوه-دوآب قرار دارد. iranview.irچاشم | شنبه 22 خرداد 1400298 بازدید
چاشم چاشم هموند از شنبه 15 خرداد 1400chashmvillage.ir