آبشار روزیه

آبشار روزیه
چاشم شنبه 22 خرداد 1400 | 2 سال پیشآبشار روزيه يکی از پديده های زيبا و جالب توجه طبيعی سمنان است و اين آبشار، در روستای کوهستانی چاشم از توابع بخش مهديشهر در جاده چاشم به خطیرکوه-دوآب قرار دارد. iranview.irدسته‌بندیچشمه و آبشارهاکلید‌واژهچشمه روزیهآبشار روزیهروستای چاشمشهمیرزاد298 بازدید