قله قدمگاه

قله قدمگاه با ۳۶۵۱ متر ارتفاع دومین قله بلند شهرستان مهدیشهر

  • قله قدمگاه
  • قله قدمگاه
قدمگاه، قله‌ای است در شمال غرب شهرستان مهدی‌شهر در استان سمنان که در محدوده روستای کمرود قرار دارد. این قله با ۳۶۵۱ متر دومین قله بلند شهرستان مهدیشهر محسوب می گردد ضلع شمالی این کوه مربوط به کمرود خطیرکوه که روستایی ست در دامنه شمالی این کوه و ضلع جنوبی و شرقی آن موسوم به برشک که کلاته های سرلش، علیم، شن دره و ... ضلع غربی آن حد فاصل استان تهران و مازندران می باشد.دسته‌بندیکوه ها و قله هاکلید‌واژهقله قدمگاه9965 بازدید
اوپرت - خط الراس نرواوپرت - خط الراس نرواوپرت مرز بیابان و آبان در فاصله مستقیم ۳۵ کیلومتری از شمال سنگسر (مهدی شهر)
کوه اُرِمکوه اُرِمکوه ارم با ۳۳۲۵ متر ارتفاع در جنوب چاشم و شمال شهمیرزاد قرار گرفته
کوه نیزواکوه نیزوانیزوا با ارتفاع ۳۸۱۰ متر دومین قله مرتفع استان سمنان پس از قله شاه‌وار است